Huisregels

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 16:30 uur (lunch 12:15-13:00)

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID 0499 42 1836
Maandag t/m vrijdag van 08:00 – 16:30 uur (lunch 12:15-13:00)

Tandartsenpraktijk Lieshout hecht grote waarde aan kwaliteit en een goed zorgproces. Daarbij verwacht zij ook van haar patiënten zich te houden aan de volgende huisregels:

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS:
U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.
Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
Wijzigingen van uw persoonlijke gegevens (naamgegevens, adres, mobielnummer,
e-mailgegevens, verzekering e.d.) dient u zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente kenbaar te maken.

Wanneer u als patiënt door middel van het aanmeldingsformulier bent ingeschreven, sturen wij u via e-mail een vragenlijst en gezondheidsverklaring toe met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden. Dit in verband met mogelijke interacties met tandheelkundige behandelingen of recepten die we voorschrijven.  Deze lijst kan ook tijdens uw eerste bezoek in onze praktijk worden ingevuld.

AFSPRAKEN:
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch en aan de balie worden gemaakt.

AFSPRAKEN NIET NAKOMEN, WIJZIGEN, ANNULEREN EN TE LAAT KOMEN:
Mocht u de gemaakte afspraak niet kunnen nakomen, verzoeken wij u tenminste 24 uur van tevoren de afspraak te wijzigen. Dit kan alleen telefonisch met opgaaf van reden.
Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd.

PIJNKLACHTEN/SPOEDGEVALLEN
Wanneer u ’s morgens voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij dit niet garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd.
Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

DIENST/WAARNEMING
Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld.  Houd u rekening met directe contante betaling tijdens waarneming door een collega en neem uw verzekeringspas en legitimatiebewijs mee. U krijgt uiteraard wel een nota of kwitantie mee, die u vervolgens kunt indienen bij uw verzekering.

ANTWOORDAPPARAAT
Indien u ons belt en u krijgt het antwoordapparaat te horen, luister deze altijd, in uw eigen belang, geheel en zorgvuldig af. Er kan belangrijke informatie voor u opstaan.

AFSPRAAKHERINNERING
Wij sturen elke dag een afspraakherinnering via e-mail en/of SMS naar onze patiënten voor een afspraak die gepland staat voor de volgende dag. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door gaat!

UW GEGEVENS UP-TO-DATE
U bent zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van adres, telefoonnummer, zorgverzekeraar, medicatie e.d.).

BEHANDELINGEN
Wij besteden veel aandacht aan preventie. Indien noodzakelijk verwijzen wij naar de preventie-assistente of mondhygiëniste en maken indien nodig röntgenfoto’s bij onze patiënten.

BEGROTINGEN
Indien u dit wenst, krijgt u een begroting van ons. U kunt deze begroting opvragen bij de balie-assistente. Bij behandelingen boven de € 150,- ontvangt u een begroting van ons. Zo niet: vraag erna!